Ve Švédsku kromě psaných zákonů existují pravidla, které v zákoně nenajdete: Zákon Jante.