Kariéra v mezinárodních organizacích: OBSE

Kariéra v mezinárodních organizacích: OBSE? Všichni známe OBSE neboli Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která vznikla v roce 1975.

Kariéra v mezinárodních organizacích: OBSE

Kariéra v mezinárodních organizacích: OBSE? Všichni známe OBSE neboli Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která vznikla v roce 1975 přetvořením z Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě na základě Helsinského aktu. Nyní má organizace zhruba 3 500 zaměstnanců.

Víš, jak se stát jedním z nich? Poradím ti v následujícím článku.

Jako obvykle začněme stručným přehledem, jaké příležitosti na tebe čekají v OBSE. Vysokoškolští studenti a absolventi by neměli přehlédnout možnosti stáží, program pro mladé profesionály (JPO), výzkumné stipendium ale i volební pozorovatelství.

Co vlastně OBSE nabízí?

        1. Stáže

 • Stáž u Stálé mise ve Vídni
 • Stáž na Sekretariátu nebo u polní mise
 • Stáž v Parlamentním shromáždění

2. Výzkumná stipendia

 • Research in Residence Programme v Praze

3. Zaměstnání na plný úvazek

 • Kontrahované pozice
 • Sekondované pozice
  • Program mladých profesionálů – JPO
  • Sekondanti v polních misích OBSE, v Sekretariátu a dalších institucích OBSE
  • Volební pozorovatelé
 • Dočasní zaměstnanci a konzultanti
OBSE. Zdroj: osce.org

1. Možnosti stáže v OBSE

V OBSE je možno vykonat hned několik druhů stáží. Stáž u Stálé mise ve Vídni, stáž na Sekretariátu a stáž v Parlamentním shromáždění.

A. Stáž u Stálé mise ve Vídni

Tato stáž je vyhlašována na stránkách MVZ několikrát ročně.

Jak se na stáž dostat? Několikaměsíční stáž, na které se od tebe očekává široká škála úkolů od účasti na konferencích po přípravy rešerší a podkladů pro potřeby Stálé mise a jednání delegátů, se koná ve Vídni.

Nutná je znalost angličtiny a vítaná je i francouzština. Zájemci musí být českými státními příslušníky, studenty prezenční formy vysokoškolského studia, či absolventy vysoké školy nejpozději do 1 roku po ukončení studia.

Na tuto stáž, již tradičně vyhlašovanou v průběhu roku, se lze hlásit zasláním určených dokumentů přes e-mail. Bohužel není placená – po dobu trvání stáže si stážista hradí náklady s ní spojené ze svých prostředků a nevzniká ani nárok na ubytování.

Flags of the OSCE participating States (OSCE/Mikhail Evstafiev). Zdroj: mzv.cz/mission.vienna

B. Stáž na Sekretariátu a misích

OBSE nabízí omezený počet míst pro stážisty do dvou let po ukončení studia a zároveň s horní věkovou hranicí pro žadatele – 30 let.

U požadavků je samozřejmostí angličtina a podle místa stáže mohou některé polní operace vyžadovat pracovní znalost ruštiny, či jiných specifických  nároků, které jsou upřesněny v oznámení o volném místě.

Stáže obvykle trvají mezi dvěma až šesti měsíci a jsou neplacené. Jako kompenzaci chybějícího stipendia mají stážisté nepocházející z místa konání OBSE nárok na částečnou úhradu životních nákladů.

Na stáže se můžeš hlásit prostřednictvím online portálu iRecruitment. Spontánní přihlášky nejsou přijímány, je potřeba se hlásit na určité pracovní místo.

Místa pro stážisty jsou vyhlašována v průběhu roku, proto se doporučuje uchazečům kontrolovat iRecruitment pravidelně. Na každé místo jsou specifikovány požadavky na uchazeče, které si je třeba projít.

C. Stáž v Parlamentním shromáždění

Parlamentní shromáždění Mezinárodní sekretariát OBSE pravidelně zapojuje osm nebo devět studentů politologie, práva a mezinárodních vztahů z univerzit v zemích OBSE jako mladé výzkumníky. Tato nabídka platí pro vysokoškolské studenty ve věku od 21 do 26 let s akademickým zájmem o politiku regionu OBSE, a to zejména v bývalém Sovětském svazu.

A co tě čeká za úkoly?

Primárním úkolem stážistů je pracovat na různých projektech a poskytnout pomoc svým úředníkům a zaměstnancům. Také můžeš zpracovávat reporty pro parlamentní delegace, volební a pozorovatelské mise a podobně.

Nutná je vynikající angličtina a jeden další úřední jazyk OBSE (francouzština, němčina, italština, ruština nebo španělština) je žádoucí.

Tato stáž je vykonávána po dobu šesti měsíců a je honorována 564 € měsíčně, což pokrývá minimální životní náklady v Kodani nebo ve Vídni.

Pozice jsou otevírány dvakrát ročně –  na přelomu září a října a v únoru až březnu.

OSCE PA. Zdroj: https://www.osce.org/

2. Výzkumné stipendium OBSE

Píšeš diplomovou nebo dizertační práci na téma, kterým se OBSE zabývá? Vydáváš knihu?

Pak pro tebe máme dobrou zprávu. Zrovna v Praze se totiž nachází Výzkumná kancelář OBSE, která nabízí mladým výzkumníkům nahlédnutí do svých archivů. V rámci programu zde můžeš pobýt po dobu dvou až tří měsíců v závislosti na povaze výzkumu a harmonogramu úřadu. Tvůj projekt by měl být v některém z úředních jazyků a další podmínkou je zaslání kopií publikovaných nebo nepublikovaných prací po jejich dokončení.

Zhruba 6 měsíců před tvým plánovaným příjezdem je třeba zaslat:

 • prohlášení o záměru, který zahrnuje tvoje preferované termíny,
 • plný nástin projektu a tvého finančního plánu,
 • tvůj životopis, z něhož je jasné pověření k výzkumu,
 • předchozí publikace, pokud jsou.

Pro další informace se můžeš podívat do této publikace o Researcher-in-residence programme.

3. Zaměstnání v OBSE

V OBSE můžeš být zaměstnání na několikeru typu míst:
 • kontraktovaná,
 • sekondovaná,
 • dočasná a konzultantská.

Nyní mluvíme o pro nás relevantnější kategorii zaměstnanců sekretariátu, na obdobném principu jsou rozděleni i zaměstnanci polních misí.

Jaký je rozdíl mezi těmito typy zaměstnání?

Pokud je expert sekondován, podílí se na jeho nákladech většinou vysílající země. Narozdíl od OSN nemá v OBSE žádná země oficiálně přidělenu kvótu pro počet svých zaměstnanců – neoficiálně však některé země své zastoupení samozřejmě bedlivě pozorují jako prostředek neformálního politického vlivu na fungování jak jednotlivých institucí a orgánů.

Než se pustíš do prohlížení inzerátů k jednotlivým pozicím, je třeba se zorientovat ve škále, která je používána pro označování pozic.

Výrazného rozdílu mezi kontrahovanými a sekondovanými pozicemi není na rozdíl od jiných mezinárodních organizací jako je třeba OSN, kde má tzv. kontrahovaný pracovník mnohem menší pracovní jistoty, nebo s pozicí kontrahovahého pracovníka v EU, kde je tento typ smlouvy používán na časově ohraničené angažmá.

Co se označování pozic týče, OBSE přejalo modifikovanou škálu vytvořenou OSN, jak jsme ji již dříve probírali v článku o kariérních přležitostech v OSN:

 • general staff – administrativně techničtí pracovníci
 • professional staff – diplomatická místa
  • juniorní diplomatická místa – úroveň P1 – P2
  • seniorní diplomatická místa – úroveň P3 – P5 (nejméně 10 let praxe)
  • vedoucí pozice – úroveň D

Žadatelé v kategorii General Service (GS) musí mít střední vzdělání a úměrný počet let příslušné pracovní zkušenosti.

Na pozice Professional (P) (a potažmo i v nám zatím vzdálené kategorii Director) musí mít žadatel vysokoškolské vzdělání, včetně několika let zkušeností na národní či mezinárodní úrovni v příslušném oboru.

OBSE logo. Zdroj: osce.org/

KONTRAHOVANÁ MÍSTA

Na kontrahované místo se vypisuje výběrové řízení s konkurencí, která čítá několik stovek hlav. Lze se do něj přihlásit přes portál iRecruitment. Přesné požadavky pro tato místa je těžké specifikovat, jelikož každá nabídka se liší jednak svou náplní, jednak úrovní (od P1 po P5).

SEKONDOVANÁ MÍSTA

Co je zvláštností pro tento druh míst? U těchto míst je vyžadována podpora země, jejímž je uchazeč občanem. To znamená, že tvoje nominace podléhá schvalovací proceduře MVZ – tj. o nominaci rozhoduje a následně informuje NKM, tedy Národní kontaktní místo.

Hned po vyplnění a odeslání je tedy přihláška automaticky doručena na sekretariát OBSE a současně na Národní kontaktní místo. Přihláška by tedy měla být vyplněna minimálně týden před avizovaným deadlinem tak, aby NMK stihlo rozhodnout o podpoře tvé kandidatury.

Česká republika provádí určitý předvýběr, spočívající zejména v ověření náležitostí podané přihlášky a jejího souladu s vypsanými požadavky výběrového řízení. Během této doby by měl být kandidát k dispozici pro případné doplňující dotazy či pohovor s pracovníky NKM.

Tvá přihláška musí být tedy nominována MZV a teprve pak jsi zařazen/a do výběrového řízení OBSE. Pokud jsi zařazen/a do užšího výběru, jsi jako kandidáti kontaktován/a k telefonickému pohovoru ze strany OBSE.

Každý domovský stát je zodpovědný za finanční kompenzaci sekondované pozice. OBSE platí pouze životní náklady vyslaného pracovníka, vše ostatní je v gesci národního vysílatele. V našem případě neposkytuje Česká republika sekondovaným pracovníkům v OBSE plat, ani za něj neplatí sociální a zdravotní pojištění, navíc je třeba kandidaturu na sekondované místo předem zvážit, hlavně si vyjasnit vztahy ve tvém aktuálním zaměstnání, aby se předešlo tvému odmítnutí potom, co tě vyberou.

Jak na to?

V případě, že máš zájem o některé z míst, můžeš vyplnit přihlášku. Seznam sekondovaných míst najdeš na stránce OBSE, která se věnuje zaměstnání. Posléze budeš vyzván/a k identifikaci tvého domovského státu a odtud přesměrování na portál iRecruitment. Při výběru pozice se nezapomeň dívat na to, zda splňuješ požadavky na praxi, jelikož řada sekondovaných pozic vyžaduje minimálně pár let pracovních zkušeností.

Ilustrační foto. Zdroj: pixabay.com

Junior Professional Officer Programme

Zvláštním druhem sekondované pozice je program, který je speciálně pro studenty a mladé absolventy –  Junior Professional Officer Programme.

Pro ty z vás, kteří už se cítí příliš staří na stáž a příliš mladí na sekondovanou pozici, se nabízí program pro mladé profesionály. Jedná se o zvláštní typ sekondovaných pozic, které se zakládají na minimálních pracovních zkušenostech. Ve dvou bězích ročně se nabízí místa pro 6 mladých jedinců, kteří nedávno ukončili vysokoškolské vzdělání.

Podle dostupných zdrojů je třeba splnit několik podmínek k přihlášení se do tohoto programu. Samozřejmostí je znalost angličtiny a pokud umíš rusky, je to vítaná výhoda. Věkem nesmíš přesáhnout 30 let.

Celý program je dlouhý 9 měsíců, z čehož strávíš 3 měsíce na sekretariátu a 6 měsíců v misích nebo v dalších OBSE institucích. Tento program ti nezaručuje zaměstnání po ukončení tohoto programu, nicméně tvé šance by měly být mnohem slušnější.

Jako mírně problematická se dle ex-stážistů se může ukazovat návaznost programu na další zaměstnání, kdy vypsané pozice v organizaci vyžadují 3-6 let praxe, což je pro čerstvého absolventa s roční zkušeností v tomto programu téměř nemožné dosáhnout.

Na stránkách OBSE najdeš, že při výběru kandidátů, obdobně jako u ostatních sekondovaných míst, asistuje národní styčný bod, jehož funkci u nás plní NMK.

OBSE organizuje během roku 2 běhy pro JPO – jeden z nich je hrazen z prostředků OBSE, druhý musí platit česká strana sama. V případě, že se jedná o běh hrazený z rozpočtu České republiky, není nominace kandidátů s ohledem na extrémní finanční náročnost podporována.

Pokud se budeš hlásit do JPO programu, dej si pozor, o jaký typ sekondmentu se jedná – v překladu zda budeš nebo nebudeš mít nárok na finanční podporu od OBSE. Tato informace je uvedena ve vyhlášeném výběrovém řízení.

job search hiring the best
Ilustrační foto, Tumisu. Zdroj: pixabay.com

Volné pozice

Oznámení o volných pozicích v JPO programu je obvykle vydáno v říjnu pro ten běh, který je zahájen v březnu následujícího roku, a oznámení k druhému běhu se obvykle objeví v dubnu až květnu pro zářijový začátek.

Uchazečům je doporučeno sledovat situaci na internetových stránkách a potom si podat on-line přihlášku. Pozice by měly být vypsány mezi ostatními sekondovanými místy.

Tvá přihláška se odešle na Sekretariát a Národnímu kontaktnímu místu. V případě běhu hrazeného OBSE provádí NMK určitou formu předvýběru v podobě krátkého výběrového pohovoru.

Další informace k tomuto programu najdeš na webových stránkách v sekci Junior Professional Officer Programme.

Volební pozorovatelé v OBSE

OBSE nabízí oproti jiným mezinárodním organizacím specifickou příležitost stát se volebním pozorovatelem. Dovolili jsme si tuto kapitolu zařadit mezi sekondované pozice vzhledem k tomu, že je ke tvé nominaci na tuto pozici také potřebná asistence MZV.

V případě, že je OBSE vyžádána k pozorování voleb, jsou účastnické státy OBSE vyzvány k nominaci krátkodobých či dlouhodobých pozorovatelů do volebních pozorovatelských misí ODIHR.

Postup pro nábor pozorovatelů se liší od země k zemi, ale proces je obecně koordinován příslušnými orgány ministerstev zahraničních věcí. Zpravidla jsou to také vysílající státy, které pokryjí náklady na pozorovatele.

Základním předpokladem pro výkon práce volebního pozorovatele OBSE je státní občanství ČR, minimální věk 25 let a znalost anglického jazyka na výborné úrovni.

Dále je nutné, aby měl volební pozorovatel řádně vyplněný životopis v databázi Election Roster, která je společná jak pro volební pozorovatelské mise OBSE, tak EU.

Podle MZV je značná část přihlášených v databázi Election Roster osobami bez předchozích zkušeností, tudíž je třeba, aby MVZ vybralo nejdříve vhodné účastníky ke školení. Proškoleným osobám zařazeným na registr MZV ČR zasílá potom Národní kontaktní místo nabídky k podávání přihlášek do konaných misí.

Pokud nejsi profesionál v pozorování voleb, není žádoucí kontaktovat ODIHR přímo.

Pouze pokud profesionál jsi, můžeš se zapsat do databáze pozorovatelů a pak sledovat nabídky na kontrahované či konzultantské pozice přímo na stránkách ODIHR.

Pokud se chceš dozvědět o tématu pozorovatelství více, tak v sekci Jak se stát volebním pozorovatelem najdeš všechno potřebné od materiálů po odkaz na e-learninový kurz.

Logo. Zdroj: www.osce.org/odihr

Jak zůstat v obrazu s nabídkami práce v OBSE?

Nech si zasílat newsletter s upozorněním na nejnovější nabídky práce.

O kariéře v OBSE by se dalo mluvit hodiny.

Jistě je zde mnoho oblastí, kterým bychom se mohli věnovat, ať už to jsou tipy a triky k získání vysněné pozice až po samotné výběrové řízení, které je však popsané detailně na stránkách OBSE.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *