Průvodce kariérou v mezinárodních organizacích: Evropská unie

Kariéra v Evropské unii? Průvodce kariérou v mezinárodních organizacích: Evropská unie!

Průvodce kariérou v mezinárodních organizacích: Evropská unie

Jestli tě zajímá mezinárodní dění a jsi dostatečně jazykově vybavený/á, určitě jsi někdy alespoň chvilku přemýšlel/a o práci v Evropské unii. Ne? Tak se zkus probrat naším článkem Průvodce kariérou v mezinárodních organizacích: Evropská unie a získej přesnější představu, co práce v Bruselu, Štrasburku nebo Lucemburku může obnášet.

Které možnosti by měly nejvíce zajímat absolventy?

V článku probereme typy stáží, druhy smluv, kategorie zaměstnanců a seznámíme se s úřadem EPSO. Vysvětlíme, ve kterých situacích tě toto výběrové řízení mine, a poradíme, jak a kde se pro získání práce připravit, ať se ucházíš o zaměstnání přímo v institucích nebo v některé z jejich agentur.

Absolvent-friendly EU

V minulém článku jsme se bavili o OSN. Absolventy jistě potěší, že EU je mnohem přístupnější pro mladé lidi po škole. Proč? Jednak to vychází z celkové politiky EU, jednak je zde přece jen menší konkurence – do výběrových řízení se hlásí převážně jen občané členské osmadvacítky.

Přesto se časy trochu změnily. V minulosti byly doby, kdy bylo údajně mnohem jednodušší stát se evropským úředníkem. V roce 2004 přišla největší vlna českých zaměstnanců a mnozí z nich pracují v Bruselu stále.

Před časem upustila Evropská unie od staršího typu přijímacího řízení, jehož součástí byl vědomostní test, a nyní je za výběr zaměstnanců podle nového již zodpovědný úřad EPSO. Pro získání zaměstnání musíš tedy projít tímto standardizovaným řízením. Ale ne bezvýhradně.

Stáže v EU a v ostatních agenturách

Průměrný věk Čecha pracujícího pro Evropskou unii je zhruba 36 let. Přesto je tento věkový průměr Čechů ještě celkem nízký oproti ostatním pracovníkům z cizích členských států.

Do institucí můžeě na několik typů stáží:

1. Politická stáž

  • Sjednává se u jednotlivých poslanců nebo v politických skupinách parlamentu.
  • Pobyt trvá od několika týdnů po řadu měsíců.
  • Finanční ohodnocení se rozpíná se od nuly po horní hranici stipendia (strop srovnatelný s dvojnásobkem běžného bruselského stážistického minima).

2. Stážisti v institucích

a) Traineeship placement v EP

  • Stáž je několikaměsíční, téměř neplacená a není podmínkou mít vysokoškolský diplom.

b) Bluebook & Schumanovi stážisti v EK a EP

  • Jedná se o pětiměsíční stáže pro držitele minimálně bakalářského diplomu, a to buď na sekretariátech nebo v překladatelských sekcích hlavně v Bruselu (EP) nebo Lucemburku (EK).
  • Nejvíce stážistů je v Komisi, následuje Parlament a posléze Rada.

c) Ostatní stážistické příležitosti v EU

  • Stáže nabízí i Evropská služba pro vnější činnost, Soudní dvůr, Účetní dvůr, Hospodářský a sociální výbor, Výbor regionů a Kancelář Evropského veřejného ochránce práv.
  • Můžeš hledat také u některé z agentur, každá z nich má vlastní proces přihlašování. Seznam najdeš zde.
  • Kromě stáže stojí za zmínku i program EEAS Junior Professional in Delegation, program určený pro mladé delegáty.

Výběrové řízení na stáže

Nábor nových stážistů je záležitostí jednotlivých orgánů. V Evropské komisi se stážisté vybírají centrálně, v Parlamentu jde o zodpovědnost jednotlivých direktorátů. Výběrové řízení probíhá dost uzavřeně a neveřejně, přesto existuje pár obecných tipů, kterými se lze řídit.

Při výběru stáží nezapomeň, že ve většině institucí můžeš absolvovat stáž jen jednou. Pokud tedy například absolvuješ typ stáže Traineeship placement v Parlamentu, což je hůře placená varianta Schumanovy stáže, můžeš jen velmi omezeně využívat všechny výhody, které mají ostatní, a o žádnou jinou stáž už požádat nemůžeš. Z tohoto pravidla existují výjimky, namátkou se jedná o Frontex nebo Evropskou investiční banku v Lucemburku, další výjimky najdeš ve vydaném seznamu.

V minulém článku o OSN jsme také zmínili, že pro mladého absolventa bývá stáž jednou z možností, jak se dostat blíže vysněnému zaměstnání. V jisté obdobě to platí i pro Evropskou unii – u některých pozic v soukromé nebo soukromo-veřejné bruselské sféře je absolvování stáže přímo jednou z podmínek pro uchazeče, jinde minimálně výhodou. Případů, ve kterých byli stážisti najati přímo po ukončení stáže, není moc, přesto to není zcela neobvyklé. Tento postup praktikuje Evropská komise více než Evropský parlament.

Na plný úvazek

Jak již bylo řečeno, nábor zaměstnanců zajišťuje úřad EPSO. V zásadě se úředníci na plný úvazek Evropské unie dělí do dvou kategorií: na administrátory (AD) a asistenty (AST, AST/SC). Dále pak můžeš být zaměstnán/a pod různými druhy jiných smluv.

Administrátoři

Třídy administrátorů jsou v rozmezí AD 5 až AD 16 a odpovídají rostoucím platovým podmínkám. Třída AD 5 je vstupní úrovní pro absolventy vysokých škol. U specializovaných pozic, u kterých je požadována praxe, se někdy provádí nábor do tříd AD 6 a AD 7 a místa na úrovni středního managementu odpovídají třídám AD 9 a AD 12.

U třídy AD 12 je předpokládána manažerská praxe a tato pozice odpovídá zhruba řediteli oddělení. O příkladech požadované kvalifikace se dočteš na portálu EU Careers.

Asistenti, asistenti-sekretáři

Zaměstnanci třídy AST, tedy asistenti, jsou obvykle zaměstnáváni jako administrativně-technický personál na sekretářské a administrativní pozice, pro finanční záležitosti, komunikaci, či přípravu a realizace politik.

Rozpětí platových tříd na pozici asistenta je AST 1 až AST 11 a noví zaměstnanci obvykle začínají v platové třídě AST 1 nebo AST 3, pro kterou musejí mít ukončené středoškolské vzdělání a relevantní praxi nebo odbornou kvalifikaci.

Ilustrační foto. Zdroj: Evropská komise

Úředníci třídy AST/SC, tedy asistenti-sekretáři, mají obvykle na starosti řízení chodu kanceláře a podpůrné funkce administrativní povahy. Mohou vykonávat širokou škálu úkolů, jako je příprava podkladové dokumentace, organizace a koordinace schůzek, a řadu dalších činností podporujících práci jednotlivých týmů, vedoucích pracovníků nebo dalších útvarů v rámci orgánů EU.  Rozpětí platových tříd na pozici asistenta-sekretáře se pohybuje od AST/SC1 do AST/SC6.

Kde mají šanci absolventi?

Pracovní příležitosti jsou otevřeny i absolventům středních škol s alespoň dvouletou nebo tříletou praxí. Většina příležitostí pro absolventy vysokých škol je v oblasti administrativy a řízení, přičemž velká část z nich je přístupná nejrůznějším oborům.

Požadovaná praxe?

Naštěstí do tvé absolventské praxe může být započítána i placená dobrovolnická praxe, která je svým rozsahem srovnatelná s prací na plný úvazek, dále placené stáže, rodičovská dovolená zaměstnance, ukončené PhD studium a ve speciálních případech i práce na částečný úvazek.

Smluvní zaměstnanci (CAST)

Jejich třídy jsou FG (Function group). Pozice jsou rozděleny do funkčních skupin dle I (manuální a administrativní podpora), II (úřednické a sekretářské práce), III (účetnictví, technické práce), IV (administrativa, poradní, lingvistické nebo podobné technické úkoly).

Smluvní zaměstnanci (CAST) plní úkoly manuální či administrativní povahy nebo doplňují kapacitu ve specializovaných oborech, kde je nedostatek úředníků s požadovanými dovednostmi. V závislosti na typu práce jsou zaměstnáváni na stanovenou maximální dobu, která většinou začíná kratší pracovní smlouvou na 6 (nebo 3) až 12 měsíců. Podle podtypu tvé smlouvy je možno ji po určité časové období prodlužovat, na konci tohoto období můžeš být v některých případech převeden/a na dobu neurčitou.

Smluvní zaměstnanci a EPSO

Na těchto výběrových řízeních se úřad EPSO nepodílí, zájemce se přihlásí na výzvu vyhlášenou na webových stránkách, jeho profil je uložen do databáze a pokud splňuje kvalifikační požadavky, tak je pozván k testům. Také můžeš zkusit poskytnout svůj životopis a spontánně se přihlásit bez vypsaného výběrového řízení. Detailnější pravidla zaměstnávání smluvních pracovníků jsou také publikována na internetu.

Dočasní zaměstnanci

Kromě pozic, které jsou vypsané, se také uzavírají dočasné smlouvy při zadávání různých vysoce specializovaných a/nebo dočasných úkolů, například ve vědeckém výzkumu. Informace o výběrových řízeních a volných pracovních místech jsou pravidelně zveřejňovány.

Výběrová řízení pro dočasné zaměstnance si většinou jednotlivé instituce a agentury pořádají samy, bez účasti úřadu EPSO. Z tohoto důvodu je uchazečům o dočasné zaměstnání v některé z institucí EU doporučováno, aby pravidelně navštěvovali internetové stránky institucí a agentur EU. Další informace o dočasné smlouvě jsou publikovány na stránkách EU.

Prozatímní zaměstnanci

Některé instituce zaměstnávají také prostřednictvím specializovaných agentur personál na velmi krátkou dobu (maximálně 6 měsíců).

Vyslaní národní odborníci

Vyslaní odborníci z členských států jsou úředníci z vnitrostátních či mezinárodních orgánů nebo osoby zaměstnané ve veřejném sektoru, kteří dočasně pracují pro některou z institucí EU. Odborníkem se staneš, pokud tě vyšle tvoje země, takže v případě zájmu o tuto pracovní pozici se obracej na stálé zastoupení tvojí země při EU nebo si pročti další informace pro zájemce o pozici vyslaný národní odborník.

Parlamentní asistenti a poradci politických stran

Zvláštní kategorií zaměstnanců jsou parlamentní asistenti a političtí poradci. Informace o pozici asistenta pro poslance Evropského parlamentu najdeš na internetových stránkách Evropského parlamentu. Více o pozicích asistentů a poradců poskytnou internetové stránky jednotlivých politických skupin, kde najdeš informace o jejich vlastních náborových postupech.

Pozor! Někdy je nezbytné zapomenout na veškeré nabídky vyvěšené na portálech EU, ale využít služby belgické větve personální agentury, jakou je třeba Ranstadt, jelikož v některých případech se (zejména dočasné) pozice v institucích pro veřejnost nevypisují a EU hledá kandidáty pouze prostřednictvím agentur.

Evropský úřad pro výběr nových zaměstnanců – EPSO

Každému výběrovému řízení předchází oznámení, v němž jsou uvedeny informace o daném pracovním profilu, kritériích výběru a podrobnosti o samotném výběrovém řízení, které trvá obvykle 5 až 9 měsíců.

Za ideálního kandidáta jsou požadováni lidé, kteří žili, pracovali nebo studovali mimo domovskou zemi a nebo strávili nějaký čas v Bruselu či nějakém středisku/úřadu EU nebo absolvovali stáž v některé z institucí EU. Pokud ale nesplňuješ některou z těchto podmínek, nezoufej, samo o sobě to ještě nemusí nic znamenat.

Přípravu na EPSO nepodceňuj, jelikož nestačí, abys je napsal/a nad požadovanou hranici, nicméně musíš být mezi těmi nejlepšími. Na internetu jsou dostupné příklady testů. Nezapomeň, že pro každý typ kontraktu máš odlišný set testů.

Úřad EPSO neorganizuje pro svá výběrová řízení žádné oficiální přípravné kurzy, nevydává žádné knihy, letáky ani brožury, které by obsahovaly otázky k přípravě na testy nebo tipy na absolvování zkoušky, kromě informací, jež jsou k dispozici na jeho internetových stránkách. Toto suplují soukromé subjekty.

V online EU Bookstore (www.bookshop.europa.eu) nebo přímo v Bruselu si můžeš objednat některou z publikací k EPSO testům nebo si můžeš pořídit knihu, kterou vydává András Baneth s názvem The Ultimate EU Test Book, a to na www.eu-testbook.com. András na své stránce také popisuje některé triky pro EPSO. 

V České republice byly v minulosti pořádány přípravné testy několika institucemi, počínaje vysokými školami (např. VŠE) nebo pražskou pobočka Nadace Konráda Adenauera, Hospodářskou komorou, Francouzským institutem, nebo ve spolupráci s Diplomatickou akademií MZV.

Tento článek, ve kterém jsme se snažili podat základní přehled o kariéře v EU, není samozřejmě vyčerpávající. Pokud chceš zkusit své štěstí, projdi si pečlivě další materiály včetně brožurky o EPSO.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *