Tlumočníci ve Švédsku

Kde sehnat tlumočníka z češtiny do švédštiny? Máte právo na tlumočníka? Jak se stát tlumočníkem? Tlumočníci ve Švédsku.

Tlumočníci ve Švédsku při kontaktu s úřady

Ve Švédsku máte při styku s úřady právo na (kontaktního) tlumočníka, pokud nemluvíte švédsky a buď se nedorozumíte anglicky natolik, abyste vše zvládli pochopit, a nebo je angličtina nežádoucí – například pokud se jedná o velmi závažný problém, ve kterém se vy a nebo druhá strana nechce ztratit.

Pro požadavek na kontaktního tlumočníka ve Švédsku informujte danou instituci nebo organizaci, že potřebujete tlumočníka a ve kterém jazyce. Tato instituce nebo organizace má následně povinnost poskytnout vhodnou tlumočnickou službu.

Kde hledat tlumočníky?

Tlumočníci ve Švédsku (s nějakou formou vzdělání) jsou registrování na Kammarkollegiet. Kromě toho působí ve Švédsku řada zprostředkovatelů tlumočnických služeb. Namátkou třeba Semantix, Transvoice AB, Språkservice. Většina úřadů má smlouvu s konkrétní firmou.

Přímo u těchto poskytovatelů můžete zaregistrovat svůj zájem, pokud chcete začít jako čeští tlumočníci ve Švédsku.

Kde se obvykle tlumočí?

Tlumočníci ve Švédsku mohou být přítomni třeba ve školách (kontakt s učiteli, třídní schůzky), při styku s úřady (sociálka, pojišťovny, úřad práce, migrační), v nemocnicích a u lékařů, v případě právních záležitostí (výslechy, soudní líčení, schůzky s právníky), na svatbách.

Rozdíl mezi tlumočníkem a překladatelem

Hned na začátku si pojďme ujasnit dva pojmy: tlumočník a překladatel.

Tlumočník je člověk, který tlumočí mluvenou řeč, překládá tedy konverzaci mezi dvěmi osobami.

Překladatel pracuje s písemným projevem, překládá třeba knihy nebo vysvědčení.

Tlumočníci ve Švédsku.

Různé kategorie tlumočníků

Necertifikovaný tlumočník (övrig tolk)

Necertifikovaní tlumočníci nemusí nutně projít oficiálním tlumočnickým výcvikem nebo certifikační zkouškou. Mohou získat své znalosti a dovednosti zkušenostmi a samostudiem. Necertifikovaní tlumočníci mohou být kompetentní a dobře informovaní, ale jejich úroveň kompetence a zkušenosti může být různá, na rozdíl od autorizovaných nebo certifikovaných tlumočníků.

Certifikovaný tlumočník (utbildad tolk)

Certifikovaní tlumočníci absolvovali tlumočnický výcvik a složili certifikační zkoušku. Jejich vzdělání a zkušenosti se mohou lišit, ale jsou kvalifikováni pracovat jako kontaktní tlumočníci ve svém oboru a mají vysokou míru profesní kompetence.

Autorizovaný tlumočník (auktoriserad tolk)

Autorizovaní tlumočníci jsou hned po specializovaných tlumočnícíh ti nejkvalifikovanější kontaktní tlumočníci ve Švédsku. Absolvovali oficiální tlumočnický výcvik a byli autorizováni Kammarkollegiet, což je švédský úřad, který schvaluje a registruje tlumočníky. Autorizovaní tlumočníci obvykle absolvovali rozsáhlý výcvik a složili těžké zkoušky.

Specializovaný tlumočník

Nejodbornější jsou specializovaní tlumočníci. Specializovat se lze ve dvou oborech – právo a medicína. Například soudy a nebo některé úřady upřednostňují tlumočníky tohoto stupně. Specializovat se lze až po autorizaci.

Jak se stát tlumočníkem

Při styku s úřady vám pravděpodobně bude tlumočit kontaktní tlumočník (kontakttolk). Stát se tlumočníkem ve Švédsku může v podstatě každý, ale vyžaduje to splnění určitých požadavků.

Výborné jazykové dovednosti

Prvním krokem je mít velmi dobré znalosti obou jazyků, v našem případě češtiny a švédštiny. Tlumočníci musí být schopni přesně a rychle překládat mluvené slovo nebo text mezi dvěma jazyky (altavista překlad). Většinou se navíc jedná o velmi odborné výrazy. Při tlumočnickém výcviku se počítá, kolik slov nebo výrazů vám při tlumočení vypadne a pokud je to moc, tak neprojdete zkouškou. Ve styku s úřady je důležité, aby tlumočení bylo co nejpřesnější.

Pro přihlášení se do tlumočnických kurzů budete potřebovat nejméně SAS 2.

Vzdělání – požadavky

Tlumočení, případně překlad, studovat na švédské vysoké škole. Co se týká kontaktních tlumočníků, tak existují kratší roční kurzy na středoškolské nebo post-středoškolské úrovni.

Pokud se chcete vzdělat jako kontaktní tlumočník (kontakttolk), musíte mít požadovanou úroveň švédštiny. Posléze se přihlásíte na základní tlumočnický kurz (grundlägande tolkutbildning). Čeština se počítá jako malý a méně obvyklý jazyk.

K otevření kurzu budete potřebovat minimálně jednoho dalšího člověka, který s vámi bude studovat. Všechny školy by měli mezi sebou komunikovat. Pokud se někdo přihlásí do škole ve Stockholmu a vy budete v Göteborgu, tak školy vás můžou sloučit do jedné skupiny.

Po absolvování tohoto kurzu se můžete následně přihlásit k autorizaci a v dalším kroce ke specializaci.

Lze se uživit jako český kontaktní tlumočník?

Uživit se na plný úvazek pouze češtinou bude asi těžké. Pravděpodobně budete muset přidat alespoň slovenštinu a nebo ještě nejaký další jazyk.